logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Beiratkozás a 2021/2022-es tanév első évfolyamára

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban összefoglaltunk minden fontos információt Önöknek, mely leendő első osztályos gyermekük, gyermekeik beíratásával kapcsolatos.

Kérjük, figyelmesen olvassák el tájékoztatóinkat, és kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

Üdvözlettel: Iskolavezetés

A beiratkozás időpontja:
2021. április 15-16. (csütörtök-péntek)

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

(részletek az e-Ügyintézés menüpont alatt)

 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felülete 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben már tudják, hogy gyermekük melyik osztályba szeretne iratkozni, megkérjük Önöket, hogy az e-Ügyintézésen történő beiratkozás során a megjegyzés rovatban tüntessék fel a szándékot (az intézmény a jelentkezések függvényében vizsgálja meg az osztályokba kerülésekre vonatkozó kérelmeket).

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben, az iskola@hunyadisok.hu címre) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell a körzetes általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 • 2021. április 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) 8:00 és 16:00 között biztosítunk lehetőséget a leendő elsősök beíratására, időpont egyeztetése szerint. Időpont kérhető 2021. április 7-étől a +36304535268-as telefonszámon és e-mailben az iskola@hunyadisok.hu címre írva.
 • Az iskolába lépéskor és ott tartózkodáskor szükséges az orrot és szájat takaró arcmaszk viselése, valamint a kézfertőtlenítés.
 • Kérjük, hogy lehetőség szerint a honlapról letölthető dokumentumokat kitöltve legyenek szívesek magukkal hozni a gyermek személyes okmányaival együtt [a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, valamint a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány]. Ezen felül ha a nebuló valamely pedagógiai szakszolgálat / szakértői bizottság által kiállított szakértői véleménnyel vagy esetleges tartós betegséggel kapcsolatos orvosi igazolással rendelkezik, kérjük, ezeket is legyenek szívesek magukkal hozni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára (a Magyar Katolikus Egyház választása esetén feltétlenül szükséges megjelölni azt is, hogy római katolikus vagy görögkatolikus hitoktatást kérnek). Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. (https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz)

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában a korábbi években az alábbi egyházak hitoktatói tartottak hittanórákat:

 • Magyar Katolikus Egyház (római katolikus és görögkatolikus)
 • Magyarországi Református Egyház
 • Hit Gyülekezete

Az egyházak listáját hamarosan elérhetővé tesszük arra az esetre, ha a felsoroltakon felül valamely más vallási közösség hitoktatását szeretnék igényelni.

Szeretnénk mindenkinek segítséget nyújtani az e-Ügyintézés használatához a következőkkel.

A KRÉTA Tudásbázison elérhető tájékoztatók: Beiratkozás e-Ügyintézés használatával

Az e-Ügyintézés online felülete az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:

KRÉTA e-Ügyintézés

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolás, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval és jelszóval.

Az e-Ügyintézés felület kizárólag gondviselői belépéssel működik, tanulóival nem (a gondviselői felhasználónév általában 13 karakterből áll, ha sikertelen a belépés, mindig ellenőrizze a karakterek számát!).

 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 1. Nyissa meg e-Ügyintézés weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
 3. Lépjen be az imént létrehozott felhasználónevével és jelszavával, de a 3. sorban ne gördítse le az intézményt, hagyja üresen.
 4. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 5. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 6. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolát!

Ha tévesztett az adatok feltöltésekor, jelezze a kiválasztott intézmény munkatársai felé, akik javítani fogják a téves adatot.

Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel, korlátlan alkalommal beléphet.

Kérjük a sikeres belépés érdekében mindig figyeljen arra, hogy ideiglenes felhasználó esetén a nyomon követési szándékoknál is csak felhasználónevet és jelszót használjon a belépéskor, ne gördítsen le iskolát.

A már meglévő Kréta azonosítóját használja a szokott módon (célszerű a Kréta belépés után elérni az e-Ügyintézés felületét).