Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Közzétételi lista


Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján "az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik" (akár állandó lakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a beiratkozáskor.


Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2017/2018-as tanév végi létszámadataink

OSZTÁLY

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

1.a osztály

18 fő

Petőné Bartalis Piroska

1.b osztály

18 fő

Babaitis Tímea

2.a osztály

16 fő

Fülöp Hedvig

2.b osztály

16 fő

Jakus Lászlóné

3. osztály

28 fő

Gózonyné Szekeres Ildikó

4. osztály

28 fő

Mártonné Nagy Veronika

5.a osztály

21 fő

Boros Judit

5.b osztály

19 fő

Hamzsekné Gál Edina

6. osztály

8 fő

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet

7.a osztály

16 fő

Gaál Csilla

7.b osztály

12 fő

Demjánné Elek Katalin

8. osztály

18 fő

Csatári Gábor

Összesen:

218 fő

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke

Iskolánkban a 2017/2018-as tanévre térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

Fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

Intézményünknek nem áll módjában szociális támogatást nyújtani diákjai részére, a tanulók számára biztosított szociális támogatások odaítéléséről az Önkormányzat jogosult dönteni.

Az iskola minden tanév végén tájékoztatja a szülőket a következő tanévben az iskolában szükséges taneszközökről, tankönyvekről.

Intézményünkben étkező diákjaink részére az étkezési kedvezmények megítélése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.

Szakmai munkával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai, idejük


Az Állami Számvevőszék vizsgálatának nyilvános megállapításai

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában nem történt vizsgálat, melyet az Állami Számvevőszék végzett.


Iskolánk nyitva tartásának rendje

Intézményünk szorgalmi idő alatt (szeptember - június) munkanapokon 6:30 és 18:00 között tart nyitva.

Tanulóink számára ügyeletet biztosítunk reggel 6:30-tól. 7:30 és 8:00 között két pedagógus tartja a reggeli ügyeletet, délután 16 órától 17:30-ig a tanulók felügyelete összevont csoportban történik.

A tanítás 8:00-kor kezdődik. A tanulóknak tanítási napokon az első óra megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel felkészülten, a szükséges taneszközökkel és ellenőrző könyvükkel felszerelten kell megérkezniük az iskolába. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 15 percig tartanak.

 

Csengetési rendünk

1. óra

8:00 - 8:45

2. óra

9:00 - 9:45

3. óra

10:00 - 10:45

4. óra

11:00 - 11:45

5. óra

12:00 - 12:45

6. óra

13:00 - 13:45

7. óra

14:15 - 15:00

8. óra

15:05 - 15:50

Hétvégén a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. Az intézmény hivatalos ügyek intézésére a következőképp tartja nyitva az irodát:

 

Hétfő

8:00 - 12:00

Kedd

12:00 - 16:00

Szerda

8:00 - 18:00

Csütörtök

12:00 - 16:00

Péntek

8:00 - 12:00

 

Az intézményvezetővel és a pedagógusokkal személyes konzultáció előtt időpont egyeztetése szükséges telefonon vagy e-mailben!


 

Intézményünk alapdokumentumai

 

Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai Program

Szervezési és Működési Szabályzat

Házirend

Munkaterv