Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Tantestület

Kazinczi-Tóth Enikő

intézményvezető, magyar, német nyelv

Nyisztorné Zab Borbála

intézményvezető-helyettes, alsó tagozatos tanítónő

Babaitis Tímea

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (1.b osztály)

Barócsy Györgyné

napközis nevelő, angol, rajz, technika

Boros Judit

matematika, informatika, osztályfőnök (5.a osztály)

Bulyákiné Éberth Anna

könyvtáros tanár, magyar, német nyelv, dráma

Csatári Gábor

testnevelő tanár, földrajz, osztályfőnök (8. osztály)

Demjánné Elek Katalin

testnevelő tanár, osztályfőnök (7.b osztály)

Fülöp Hedvig

alsó tagozatos tanítónő, ének, osztályfőnök (2.a osztály)

Gaál Csilla

történelem, magyar, etika, osztályfőnök (6.a osztály)

Gerzsenyi Gyöngyi

magyar nyelv és irodalom

dr. Gligorné Lovász Erzsébet

napközis nevelő, technika, osztályfőnök (6. osztály)

Gózonyné Szekeres Ildikó

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (3. osztály)

Hamzsekné Gál Edina

biológia, földrajz, természetismeret

Jakus Lászlóné

alsó tagozatos tanítónő, rajz, osztályfőnök (2.b osztály)

Kovács Erika

napközis nevelő

Ludvigné Szalai Enikő

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, konduktor

Mártonné Nagy Veronika

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (4. osztály)

Meczner Dénesné

fejlesztő pedagógus

Nagy Ildikó

angol nyelv

Petőné Bartalis Piroska

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (4.a osztály)

Sörösné Telek Etelka

kémia szakos óraadó

Kotora Györgyné

fizika szakos óraadó

Kakuk Marianna

óraadó néptánctanár

Balogh-Bodor Attila

színész, drámaoktató