logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Tantestületünk

Kazinczi-Tóth Enikő

intézményvezető

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

osztályfőnök (8.b osztály)

Babaitis Tímea

intézményvezető-helyettes

tanítónő, osztályfőnök (4.b osztály)

 

Bakos Éva Boglárka

rajz- és vizuális kultúra

napközis nevelő

 

Benedek Hajnalka

fejlesztőpedagógus

napközis nevelő

 

Bézi Orsolya

tanítónő

osztályfőnök (2.c osztály)

 

Bil Elizabeth

magyar nyelv és irodalom

 

 

Bokor Edit

tanítónő

osztályfőnök (4.a osztály)

 

Boros Judit

matematika

osztályfőnök (8.a osztály)

 

Csatári Gábor

földrajz, testnevelés

osztályfőnök (5.a osztály)

 

Csengeri Beatrix

tanítónő

napközis nevelő

 

Demjánné Elek Katalin

testnevelés

osztályfőnök (6.b osztály)

 

Fekete-Szijjártó Sarolta

angol nyelv

osztályfőnök (5.b osztály)

 

Fülöp Hedvig

tanítónő

alsó tagozatos munkaközösség-vezető

osztályfőnök (1.a osztály)

Gaál Csilla

magyar, történelem, etika

 

 

Gerzsenyi Gyöngyi

magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök (7. osztály)

 

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet

tanítónő

 

 

Gyuricza Csilla

kémia, biológia, fizika

osztályfőnök (6.a osztály)

 

Kelemen-Kaltenecker Edina

történelem, etika

napközis nevelő

 

Klinger Attila

matematika, történelem

 

 

Kovácsné Németh Csilla

tanítónő

osztályfőnök (1.b osztály)

 

Mártonné Nagy Veronika

tanítónő

osztályfőnök (3.b osztály)

 

Mihó Diána

tánc, testnevelés

DÖK-segítő pedagógus

 

Nagy Ibolya

tanítónő

osztályfőnök (2.b osztály)

 

Nagy Ildikó

angol nyelv

felső tagozatos munkaközösség-vezető

 

Őz Melinda

tanítónő

nevelési munkaközösség-vezető

osztályfőnök (2.a osztály)

Rennerné Iván Anikó

tanítónő

napközis nevelő

 

Somogyi-Kis Nikola

napközis nevelő

 

 

Tallódiné Haraszi Edit

gyógypedagógus

napközis nevelő

 

Óraadóink

Gózonyné Szekeres Ildikó

tanítónő

Samuné Ulakity Ildikó

német nyelv

Sörösné Telek Etelka

informatika, digitális kultúra

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:

Lőrentei Adrián

gyógypedagógiai asszisztens

Pál Anikó

pedagógiai asszisztens

Toldi Alexandra

iskolatitkár

További munkatársaink:

  • Bednárik Lászlóné (Ildikó) - konyhai dolgozó
  • Kupeczné Nagy Szilvia - konyhai dolgozó
  • Szadai József - konyhai dolgozó
  • Zólyomi Dávid - karbantartó
  • Gálné Faragó Judit - portás
  • Jakab Edit - takarítónő
  • Temesvári Anikó - takarítónő
  • 1 fő rendszergazda