Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Tantestület

Molnár Antalné

igazgató, magyar, etika

Kazinczi-Tóth Enikő

igazgatóhelyettes, magyar, német nyelv

Babaitis Tímea

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (4.b osztály)

Barócsy Györgyné

alsó tagozatos tanítónő, angol, rajz, technika

Bednárik Ilona

biológia, földrajz, technika

Boros Judit

matematika, informatika, osztályfőnök (8. osztály)

Bulyákiné Éberth Anna

könyvtáros tanár, magyar, német nyelv

Csatári Gábor

testnevelő tanár, osztályfőnök (7. osztály)

Demjánné Elek Katalin

testnevelő tanár, osztályfőnök (6.b osztály)

dr. Gligorné Lovász Erzsébet

alsó tagozatos tanítónő, technika, osztályfőnök
(5. osztály)

Fülöp Hedvig


alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (1.a osztály)

Gaál Csilla

történelem, magyar, hon- és népismeret, etika, osztályfőnök (6.a osztály)

Gerzsenyi Gyöngyi


magyar nyelv és irodalom

Hamzsekné Gál Edina


biológia, földrajz, természetismeret

Jakus Lászlóné

alsó tagozatos tanítónő, technika, rajz,
osztályfőnök (1.b osztály)

Király Lászlóné


alsó tagozatos tanítónő

Ludvigné Szalai Enikő


fejlesztő pedagógus

Mártonné Nagy Veronika


alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (3. osztály)

Meczner Dénesné

fejlesztő pedagógus

Nagy Ildikó

angol nyelv

Nyisztorné Zab Borbála

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (2. osztály)

Petőné Bartalis Piroska

alsó tagozatos tanítónő, osztályfőnök (4.a osztály)

Facskó Ilona

kémia szakos óraadó

Märtel László

fizika szakos óraadó

Kakuk Marianna

óraadó néptánctanár