logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Alapítvány

A "Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola" 1990. november 27-én létrehozta az ISKOLÁNKÉRT Alapítványt, a nevelői és oktatói tevékenységének támogatására, melyet a Pest Megyei Bíróság 1991. január 23-án vett nyilvántartásba, s amelyet a 2000. március 16-án kelt módosított egységes szerkezetű Alapító Okirat XIV. fejezet utolsó bekezdése alapján az Alapító kérésére közalapítvánnyá minősítettek, valamint közhasznú szervezetként nyilvántartásba vettek.

Az alapítvány neve: ISKOLÁNKÉRT Alapítvány
Adószám: 19184702-1-13
Bankszámlaszám: 11742180 - 20048673 - 00000000

"...A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola és kapcsolódó intézményeinek, szerveinek anyagi támogatása.

 • A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kultúrális és sport programok szervezése, kultúrális szabadidő tevékenységek támogatása.
 • képzések, tanfolyamok támogatása,
 • a nyelvoktatás és a számítástechnika fejlesztése, a tárgyi feltételek folyamatos bővítése,
 • az iskola vizitelepének létrehozása, működtetése,
 • a szakkörök működésének biztosítása,
 • erdei iskola, táborozás támogatása...."

"...1.724.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhuszonnégyezer forint, mely összeget adományozó az alapításkor a Közalapítvány rendelkezésére bocsátotta..."
"...A Közalapítvány további forrásai lehetnek:

 • a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések,
 • a csatlakozók által hozott vagyon,
 • természetes és jogi személyek, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága által a közalapítvány céljához nyújtott hozzájárulás, adomány,
 • a közalapítvány saját bevétele...."

(...részlet az Alapító Okiratból)

 • Az alapítvány céljára felajánlott és elfogadott összegekkel a Kuratórium gazdálkodik, amelynek tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időre.
 • A Kuratórium jelenlegi tagjai:
  • Dr. Riebl Antalné Nyeső Etelka (elnök)
  • Balázsné Király Valéria
  • Mándoki Péter

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával az ISKOLÁNKÉRT Alapítványt támogatták. Kérjük, továbbra is segítsék munkánkat! EDDIGI ÁLDOZATOS TÁMOGATÁSUKAT ÉS REMÉLT TOVÁBBI SEGÍTSÉGÜKET ELŐRE IS MEGKÖSZÖNVE,

ÜDVÖZLETTEL: Dr. Riebl Antalné Nyeső Etelka, sk. elnök, a Kuratórium nevében