logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Iskolai étkezés

Változások 2023 januárjától

2022. november 29. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai étkeztetés, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjai 2023 januárjától az alábbi táblázatok szerint emelkednek.

 

(A táblázatok Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján készültek.)

A kedvezményes étkezésre vonatkozó jogosultság szabályai változatlanok: kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki három vagy több gyermeket nevelő családban él vagy tartósan beteg. A kedvezményes étkezésre való jogosultság igazolására a következő tanévben is kiadunk egy dokumentumot, melyet a megfelelő mellékletekkel kérünk majd visszaküldeni az iskola titkárságára Toldi Alexandrának.

Az étkezés lemondására, igénylésére vonatkozó eljárásrend egyébiránt változatlan, minden aktuális információ a korábbi bejegyzésekben elérhető.

Üdvözlettel:

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Változások 2022 szeptemberétől

2022. július 23. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai étkeztetés, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjai 2022 szeptemberétől az alábbi táblázatok szerint emelkednek.

 

(A táblázatok Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete alapján készültek.)

A kedvezményes étkezésre vonatkozó jogosultság szabályai változatlanok: kedvezményes étkezésre jogosult az a tanuló, aki három vagy több gyermeket nevelő családban él vagy tartósan beteg. A kedvezményes étkezésre való jogosultság igazolására a következő tanévben is kiadunk egy dokumentumot, melyet a megfelelő mellékletekkel kérünk majd visszaküldeni az iskola titkárságára Toldi Alexandrának.

Az étkezés lemondására, igénylésére vonatkozó eljárásrend egyébiránt változatlan, minden aktuális információ a korábbi bejegyzésekben elérhető.

Üdvözlettel:

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Gyermekétkeztetésről a digitális munkarend ideje alatt

2021. március 10. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A 17/2021. (III.5.) EMMI rendelet alapján tájékoztatom Önöket, hogy 2021. március 8. és 2021. március 31. között iskolánkban digitális oktatásra térünk át.

Az étkezést az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja: az óvoda konyhájáról lehet elvinni a dobozba csomagolt ételt 11.30 és 12.30 között. Csak ebédet lehet igényelni - ez alól kivételt képeznek a RGYV-s és GYH-s gyermekek, akiknek napi 3-szori étkezést biztosítanak. A következő hétre vonatkozó étkezési igényüket szerdán 12 óráig kell jelezni Őz Melindának az etkezes@hunyadisok.hu címen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy igénylés esetén lemondásra nincs lehetőségük!

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Tudnivalók az étkezéssel kapcsolatban

2020. szeptember 1. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Az étkezéssel kapcsolatban szeretném összefoglalni a tudnivalókat, mert az utóbbi időszakban elég sok félreértés történik a változások kérése és lemondások során - reméljük, így segítségükre lehetünk.

 • ÉTKEZÉST LEMONDANI AZNAPRA NEM LEHET.
 • Az adagszámokat mindig az előző munkanapon 10-ig beérkezett írásos jelzések alapján kell megküldenünk az óvoda konyhájára. Írásos jelzést, kérjük, KIZÁRÓLAG az etkezes@hunyadisok.hu e-mail címre küldjenek!

  Amennyiben erre nincs lehetőség, külön papírra írt nyilatkozattal, telefonos jelzéssel lemondható az étkezés. Kérjük, érdemi információkat legyenek kedvesek írni (tanuló neve, osztálya, hányszori étkező, dátum szerint mely napokra nem kérnek étkezést gyermeküknek).

  Összefoglalva:pénteken 10-ig érkező jelzés esetén tudjuk a hétfői étkezést lemondani, hétvégi jelzések esetén már csak keddtől; hétfőn 10-ig érkező jelzések esetén a keddit, stb.

 • A LEMONDÁS A TELJES ÉTKEZÉSRE VONATKOZIK!
 • Sajnos nincs lehetőség arra, hogy csak egy részét kérjék az étkezésnek (pl. háromszori étkezés esetén csak a tízórait, de az ebédet és uzsonnát ne, stb.)

  Étkezés típusai: háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna), kétszeri (tízórai és ebéd), tízórai (T) és ebéd (E).

  Kérem, lemondásnál vegyék ezt figyelembe - nem tudjuk külön lemondani a tételeket!

 • KÜLÖN KÉRÉSRE ELHOZHATÓ AZ EBÉD AZ ÓVODA KONYHÁJÁRÓL.
 • FONTOS TUDNI!Ha a gyermek betegség miatt nem jön iskolába, és az étkezése nincs lemondva, az első napon lehetőség van arra, hogy az óvoda konyhájáról az ebédet (csak az ebédet) a szülő elhozza kb. 12 óra és 12:30 között.

  Ez egy alkalommal, kizárólag betegség esetén lehetséges, az étkezést a további napokra le kell mondani!

  Ha van erre igény, írásban kérjük ezt is jelezni, mert az óvoda konyháját értesítenünk kell!

 • VÁLTÁS ÉTKEZÉS TÍPUSAI KÖZÖTT
 • Az étkezés típusok közötti változtatásra mindig van lehetőség, de a változást a következő hónaptól tudjuk érvényesíteni.

  A kéréseket szintén írásban kérjük jelezni adott hónap 20. napjáig, a változtatás tényét a saját nyilvántartásunkban előre átvezetjük.

  Ha előre tudják, hogy gyermekük nem szeretne például tízóraizni már, kérjék a változtatást mihamarabb.

  Étkező tanuló esetében véglegesen lemondani, illetve nem étkező tanuló esetében kérni az étkezést bármelyik naptól lehet!

 • KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE
 • Kérem, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a kedvezményes étkezésre való jogosultság jogcíme (nagycsaládos kedvezmény, tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) fennáll-e, illetve változik-e!

  Amennyiben a kedvezményt szeretnék érvényesíteni, az igazolásokkal együtt kérjük, keressenek meg a titkárságon bármelyik szerdai napon 8-18 óra között.

 

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.

 

Őz Melinda
nevelési munkaközösség-vezető

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Az iskolai étkezés díjszabása 2020. január 1-től

2020. január 21. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló, 22/2009. (VIII.19.) önkormányzati rendeletében szereplő gyermek- és felnőttétkeztetési díjakat 2020. január 1-jén hatályba lépett, 18/2019. (XII.18.) önkormányzati rendeletében módosította a következők szerint.

 

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Az iskolai gyermekétkeztetésről

2020. január 21. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adminisztrációs problémák elkerülése érdekében a 2019/2020-as tanévtől az étkezés igénylése / lemondása / módosítása kizárólag írásos formában történik. Ennek elfogadott módja:

 • e-mail az etkezes@hunyadisok.hu e-mail címre,
 • kérelem írásos formában a titkárság felé benyújtva.

Kedvezmények

A szülők az 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek alapján kérhetik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • gyermeke tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnekebben az esetben a szülőnek nyilatkoznia kell a vele közös háztartásban élő gyermekek számáról, ezen belül 18 éven aluli gyermekek számáról, a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek számáról, valamint életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekek számáról
 • ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

Az étkezési igények rögzítésekor az alábbi dokumentumot minden esetben legyenek szívesek magukkal hozni:

Étkezési kedvezmény igénylése esetén szükséges még:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén: a megállapításról szóló hatósági határozat,
 • gyermek tartós betegsége vagy fogyatékosséga esetén: orvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (formanyomtatvány: www.hunyadisok.hu/tartosbetegseg.pdf), a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, valamint a Magyar Államkincstár határozatának másolata magasabb összegű családi pótlékról,
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén: nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról,
 • nevelésbe vett gyermek esetén: a gyermek elhelyezéséről rendelkező határozat.

A kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül a teljes étkezési díj felszámításra kerül!

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.

 

Toldi Alexandra
iskolatitkár