logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Közzétételi lista

Jogszabályi háttér


 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 23-24. §
 • A közzétételi lista azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a jogalkotó közérdekűnek ítélt meg. A kormányrendelet két típusú adatkört határoz meg: egy általános közzétételi listát [Kormányrendelet 23. § (1)], illetve egy speciális vagy különös közzétételi listát.

  A közzétételi lista nyilvános adatokat tartalmaz.

   

  Tartalomjegyzék  Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

  A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján "az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik" (akár állandó lakcímen vagy ideiglenes tartózkodási helyen). Az életvitelszerű ottlakásról a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában, írásban nyilatkozik a beiratkozáskor.

  A középiskolai felvételről szóló tájékoztató ezen az oldalon, a tanulmányi területek keresőprogramja ezen az oldalon érhető el.


  Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  2023/2024-es létszámadataink (2023. október 1.)

  OSZTÁLY

  LÉTSZÁM

  OSZTÁLYFŐNÖK

  1.a osztály

  20 fő

  Őz Melinda

  1.b osztály

  23 fő

  Kengyelné Kiss Zsanett

  1.c osztály

  25 fő

  Bézi Orsolya

  2.a osztály

  20 fő

  Hoffmann Timea

  2.b osztály

  24 fő

  Mártonné Nagy Veronika

  2.c osztály

  19 fő

  Berényiné Tóth Gabriella

  3.a osztály

  25 fő

  Gyenei-Bokor Edit

  3.b osztály

  16 fő

  Iván Anikó

  3.c osztály

  22 fő

  Kelemen-Kaltenecker Edina

  4.a osztály

  24 fő

  Fülöp Hedvig

  4.b osztály

  22 fő

  Kovácsné Németh Csilla

  5.a osztály

  28 fő

  Sümegi Eszter

  5.b osztály

  27 fő

  Demjánné Elek Katalin

  6.a osztály

  17 fő

  Bakos Éva Boglárka

  6.b osztály

  17 fő

  Bil Elizabeth

  7.a osztály

  24 fő

  Boros Judit

  7.b osztály

  22 fő

  Kazinczi-Tóth Enikő

  8.a osztály

  24 fő

  Csatári Gábor

  8.b osztály

  24 fő

  Gerzsenyi Gyöngyi

  Össz: 19 osztály

  Össz: 423 tanuló


  Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke

  Iskolánkban a 2023/2024-es tanévre térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.


  Fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

  Intézményünknek nem áll módjában szociális támogatást nyújtani diákjaink részére, a tanulók számára biztosított szociális támogatások odaítéléséről az Önkormányzat jogosult dönteni.

  Az iskola minden tanév végén tájékoztatja a szülőket a következő tanévben az iskolában szükséges taneszközökről, tankönyvekről.

  Intézményünkben étkező diákjaink részére az étkezési kedvezmények megítélése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.


  Szakmai munkával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai, idejük


  Az Állami Számvevőszék vizsgálatának nyilvános megállapításai

  A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában nem történt vizsgálat, melyet az Állami Számvevőszék végzett.


  Iskolánk nyitva tartásának rendje

  Intézményünk szorgalmi idő alatt (szeptember - június) munkanapokon 7:00 és 18:00 között tart nyitva.

  Tanulóink számára ügyeletet biztosítunk reggel 7:00-tól.
  7:30 és 8:00 között két pedagógus tartja a reggeli ügyeletet, délután 16 órától 18:00-ig a tanulók felügyelete összevont csoportban történik.

  A tanítás 8:00-kor kezdődik. A tanulóknak tanítási napokon az első óra megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel felkészülten, a szükséges taneszközökkel felszerelten kell megérkezniük az iskolába. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 15 percig tartanak. A hatodik óra után, 13:45-14:15 között félórás szünetet tartunk.

   

  Csengetési rendünk

  1. óra

  8:00 - 8:45

  2. óra

  9:00 - 9:45

  3. óra

  10:00 - 10:45

  4. óra

  11:00 - 11:45

  5. óra

  12:00 - 12:45

  6. óra

  13:00 - 13:45

  7. óra

  14:15 - 15:00

  8. óra

  15:05 - 15:50

  Hétvégén a nyitva tartás csak az igazgató által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt. Az intézmény hivatalos ügyek intézésére a következőképp tartja nyitva az irodát:

   

  Szerda

  8:00 - 18:00

  Az intézményvezetővel és a pedagógusokkal személyes konzultáció előtt időpont egyeztetése szükséges telefonon vagy e-mailben!


   

  Intézményünk alapdokumentumai

   

  Szakmai alapdokumentum

  Pedagógiai Program

  Szervezési és Működési Szabályzat

  Házirend

  Munkaterv

   

   

  Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

   

  SORSZÁM

  VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

  LEGMAGASABB VÉGZETTSÉG SZINTJE

  1.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  2.

  okleveles vizuális és környezetkultúra tanár, textiltervező

  egyetem

  3.

  tanító (környezetismeret műveltségi terület), földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár, fejlesztőpedagógus

  egyetem

  4.

  tanító (természetismeret műveltségi terület)

  főiskola

  5.

  magyar szakos általános iskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár

  főiskola

  6.

  matematika szakos tanár

  főiskola

  7.

  földrajz-testnevelés szakos tanár

  főiskola

  8.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  9.

  orosz-testnevelés szakos tanár

  főiskola

  10.

  tanító (ének-zene műveltségi terület)

  főiskola

  11.

  történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár

  egyetem

  12.

  magyar nyelv és irodalom szakos tanár

  egyetem

  13.

  óvodapedagógus, tanító (román és informatika műveltségi terület)

  egyetem

  14.

  tanító (orosz és népművelés műveltségi terület)

  főiskola

  15.

  tanító (ének-zene műveltségi terület), ének-zene szakos tanár

  főiskola

  16.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  17.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  18.

  okleveles néderlandisztika szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles némettanár

  egyetem

  19.

  tanító (ember és társadalom műveltségi terület), okleveles történelemtanár

  egyetem

  20.

  tanító (ember és társadalom műveltségi terület)

  főiskola

  21.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  22.

  tanító (informatika műveltségi terület)

  főiskola

  23.

  földrajz szakos általános iskolai tanár

  főiskola

  24.

  táncpedagógus (modern társastánc)

  főiskola

  25.

  tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

  főiskola

  26.

  tanító (orosz és népművelés műveltségi terület)

  főiskola

  27.

  tanító (ember és társadalom műveltségi terület)

  főiskola

  28.

  számítástechnika szakos tanár, matematika szakos tanár, kémia szakos tanár

  főiskola

  29.

  német nyelv és irodalom szakos tanár, szociológus

  egyetem

  30.

  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

  egyetem

  31.

  testnevelő tanár, sportedző és gazdasági informatikus

  egyetem

  Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők végzettsége, szakképzettsége

   

  SORSZÁM

  VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

  LEGMAGASABB VÉGZETTSÉG SZINTJE

  1.

  művelődésszervező és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

  egyetem

  2.

  középfokú végzettség + érettségi vizsga

  középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés

  3.

  pedagógiai és családsegítő munkatárs

  középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés

  4.

  magyar alapszakos bölcsész, pedagógiai és családsegítő munkatárs

  főiskola

  5.

  rendszerinformatikus

  szakközépiskolai végzettség + középfokú szakképesítés

  6.

  banki szakügyintéző

  középfokú végzettségre épülő felsőfokú szakképesítés

  7.

  pedagógiai és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai asszisztens

  középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés


  Az országos mérés-értékelés eredményei

  A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola eredményei letölthetők ide kattintva.


  A tanulók le- és kimaradásával, évismétléssel kapcsolatos adatok

  Az intézmény októberi statisztikájában szereplő adatok szerint a 2023/2024-es tanévben első évfolyamon egy, második évfolyamon két, ötödik évfolyamon egy, hetedik évfolyamon egy, nyolcadik évfolyamon egy, összesen hat évfolyamismétlő tanuló van (intézményi szinten ez 1,42%-ot jelent).


  Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

  Választható szakkörök:

  • idegen nyelvi szakkörök (német nyelv 1-5. évfolyamig, angol nyelv 2-5. évfolyamig),
  • a Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozásai (logika alapú, művészet alapú, digitális alapú, életgyakorlat alapú alprogram).

  Alsó tagozaton heti rendszerességgel tehetséggondozáson vesznek részt a tanulók, a hetedik és nyolcadik évfolyamon magyar nyelvi és matematika előkészítőt tartanak pedagógusaink.

  A jelentkezés a tanév eleji felmérés során (augusztusban, a tankönyvosztással egy időben), illetve a tanév során szülői nyilatkozat / kérelem szerint történik.

  A szakkörök és tehetséggondozások mellett több tantárgyból korrepetálást indítottunk, melyen tanulmányi eredménytől függően kötelező a részvétel.


  Hétvégi házi feladatok szabályai

  Pedagógusaink az egyes tanórákon írásbeli házi feladatot és tanulnivalót adnak. A házi feladatok mennyisége annyi, amennyit a diákok a következő tanórára vagy a kijelölt határidőig el tudnak készíteni, illetve a számonkérésnél vissza tudnak adni. A nyári szünetre kötelező és ajánlott olvasmányokat kapnak feladatként a gyerekek.


  A beszámoltatás szabályai

  • Az értékelés formái:
   • A tanmenetekben meghatározott felmérő dolgozatok, tudáspróbák;
   • Szóbeli beszámoltatás, felelet;
   • Rövid írásbeli felelet;
   • Témazáró dolgozat;
   • Tanítási órákon végzett munka;
   • Önálló kutató- és gyűjtőmunka, házi dolgozat;
   • Kísérletek.
  • A nevelők a felmérő dolgozatok várható időpontját előre kötelesek ismertetni a diákokkal, a hiányzó tanulónak lehetőséget kell biztosítani a dolgozat pótlására.
  • Az érdemjegyet minden esetben és azonnal be kell vezetni az e-naplóba. Első évfolyamon szöveges, második évfolyamtól érdemjegyes értékelést adunk.
  • A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket az Oktatási Minisztérium által kiadott Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez című kiadvány alapján választjuk meg.
  • Amennyiben a tanuló nem tudja teljesíteni a tanév követelményeit, maximum 3 tantárgyból való bukás esetén javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán a tanulót minden esetben egy pedagógusokból álló, többtagú vizsgabizottság felügyeli, hallgatja szóbeli feleletét. Minden vizsgáról hivatalos jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi minden írásbeli irat, melyet a tanuló a vizsga alatt készít. Háromnál több tantárgyból való bukás vagy a javítóvizsga sikertelensége esetén évfolyamismétlésre kötelezzük a tanulót.

  Az osztályozó vizsga szabályai

  • Amennyiben a tanuló hiányzásai meghaladják a 250 tanítási órát, a nevelőtestület dönt az osztályozó vizsga lehetőségéről. Ha a tanévet egyéni tanrend szerint teljesíti, az egyéni tanrendről szóló határozat alapján a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie tantárgyaiból. Az osztályozó vizsgán szerzett érdemjegy megfelel a félév/tanév végi érdemjegynek.
  • Az osztályozó vizsgán a tanulót minden esetben egy pedagógusokból álló, többtagú vizsgabizottság felügyeli, hallgatja szóbeli feleletét.
  • Minden vizsgáról hivatalos jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi minden írásbeli irat, melyet a tanuló a vizsga alatt készít.
  • Az osztályozó vizsga sikertelensége esetén maximum három tantárgyból javítóvizsgát tehet a tanuló. A javítóvizsga sikertelensége vagy háromnál több tantárgyból való bukás esetén évfolyamismétlésre kötelezzük a tanulót.

  Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  Az osztályozó vizsgákat a tanév vége előtt június hónapban, a javítóvizsgákat augusztus utolsó hetében tartjuk, kijelölés szerint. A pontos időpontról az érintett tanulók szüleinek egy hónappal korábban értesítést küldünk.