logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Pályázatok

Tankerületünk legkisebb iskolájaként örömmel tölt el minket, hogy megoszthatjuk kedves látogatóinkkal éves munkánk részeként benyújtott pályázatainkat és elért eredményeinket.
A 2014/2015-ös tanévben benyújtott és elnyert pályázataink:


Nemzeti Tehetség Program

"A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. [...] A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2014. között 3,940 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 2 884 pályázat részesült támogatásban."

2015. elején az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghírdetett pályázati kiírások közül három olyan jellegűre nyújtottunk be pályamunkát, melyek igazán illenek iskolánk profiljához. Ezek közül támogatást nyertünk a "Tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatása" és "A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása" témákban.

Az alábbiakban olvashatnak pályamunkáink részleteiről, a programokról, a megvalósítás menetéről.

"Az Új Generációért" - Oktatás és diáksportversenyek

Elnyert támogatás összege: 847.000 Ft
E sportpályázat programmjának megalkotása vezetőségünk és testnevelő tanáraink elképzelésén alapszik. Tanulóink között számos gyermek van, akik bár iskolai és körzeti sportversenyeken (pl. futball kupák, futó- és távolugró verseny) kamatoztatják tehetségüket, iskolán kívüli sporttevékenységre nincs lehetőségük; mások valamilyen sportegyesületi tagként érnek el kiemelkedő eredményeket.

Programunkat ezért úgy állítottuk össze, hogy minden résztvevő tanulónak lehetőséget teremtsünk: először is új mozgásformákat és sportokat ismertessünk meg, továbbá a rendszeres sportfoglalkozás bevezetésével még inkább tudatosítsuk a mozgás fontosságát, bíztassuk őket minél több tevékenység kipróbálására, ezzel járulva hozzá, hogy megtalálják önmagukat és a nekik legmegfelelőbb sportágat.

Pályázati programunk részeként a 2014/2015-ös tanévben heti egy alkalommal 20 tanulónk járt a szigetszentmiklósi Kardos Lovardába lovasoktatásra Demjánné Elek Katalin tanárnővel, valamint heti két alkalommal további 20 tanulónk járt a Dunavarsányi Olimpiai Központba úszásoktatásra Nálik Fanni oktatóhoz Csatári Gábor tanár úrral.

2015. június 1-jén, a DÖK-napon (azaz a gyereknapon) egy házi sportágválasztó rendezvénnyel járultunk hozzá a fentiekhez: a délegyházi és környékbeli sportegyesületeket kértük fel, hogy egy-egy bemutató formájában képviseljék sportágukat és szervezetüket - így szerettük volna a gyerekek érdeklődési körét bővíteni.

Nem feledkezhetünk meg iskolánk egyik legkiemelkedőbb sporteseményéről. Minden évben megrendezésre kerül szervezésünkben volt igazgatónk és testnevelő tanárunk, Mekler László emlékére a "Mekler Kupa" labdarúgó torna, melyet tavaly 2015. június 8-án tartottunk. A megmérettetésre a késői időpont és osztálykirándulások miatt összesen három iskola négy csapata jelentkezett.

A pályázati támogatásból az iskola számára sporteszközöket, jutalomtárgyakat is vásároltunk, és lehetőségeinkhez mérten minden rendezvényt a lehető legtöbb plusszal igyekeztünk színesíteni, hogy a lendület, mellyel indultunk, az elkövetkező tanévekben is megmaradjon.

Köszönetünket fejezzük ki partnereinknek segítő együttműködésükért:

 • Kardos Lovarda, Szigetszentmiklós
 • Fige Dalma ügyvezető igazgató és kollégái
 • Dunavarsányi Olimpiai Központ
 • Kovách Ákos, az Olimpiai Központ vezetője
 • Battai Fáraó Squash KSE
 • Nálik Fanni úszásoktató és kollégái

  Összefoglaló videónk "Az Új Generációért" - Oktatás és diáksportversenyek c. pályázat megvalósításáról:


  "Délrózsa" Kézműves Praktikák Tábora

  Rózsaszentmárton, 2015. június 22-26.
  Elnyert támogatás összege: 750.000 Ft

  Iskolánk olyan faluban működik, ahol a sokfelől betelepült lakosság és a késői, 1949-es községalapítás miatt nem alakult ki jellegzetes néprajzi kultúrával rendelkező tájegység, és a népi kismesterségek közül sem maradtak fenn autentikus művelők, ezért helyben nemigen tudjuk ezeket a gyerekekkel megismertetni. Együttműködünk a helyi művelődési házzal, amely hagyományos, Aranykéz nyári kézműves táboraiban megpróbál olyan szakemberekkel dolgozni, akik jobban tudják az anyagilag is áldozatot hozó szülők tehetséges gyerekeivel a népi kismesterségeket megismertetni. A Gyermekjóléti Szolgálat is segít a nagyobb ünnepek előtti kézműves foglalkozásokra igényesebb anyagokat beszerezni, hogy színvonalas ajándékokat készíthessenek a gyerekek. A Kiskunlacházi Volly István Alapfokú Művészeti Iskola két alapfokú művészeti oktatója jár hozzánk, akik az agyagozás és szövés-textilművesség területén eredményes oktatást folytatnak. Továbbá, két alsós pedagógusunknak van nemezelő népi kismesterség szakképzettsége, de jelenleg nekik nincs módjukban ezt oktatni. A rajz- és technika órákon már kiderült, rengeteg a tehetséges gyermek, akiket fejlesztenünk kellene, hiszen a kompetenciák közt a vizuális-kézügyességet igénylő területre nagyon kevés idő jut.

  A mai kor emberének fontos ismernie az elődök életét, a mindennapi megélhetés biztosítása közben kialakult népművészetet, a sokféle népi kismesterséget, mert az ezen technikák alkalmazásával készült tárgyak készítése közben fejlődik kézügyessége, tárgyhasználati készsége, térszemlélete. Örömöt szerez a saját magunk által készített tárgyak használata, viselése, elajándékozása. A kicsiket fontos korán megismertetni az agyagozással, nemezeléssel, gyöngyözéssel, bőrözéssel, tésztagyúrással-sütéssel, mert csak így alakulhat ki a pozitív hozzáállásuk a kézműves munkához és elemi igényük a saját kétketi alkotómunkára. Nevelő, magatartásformáló hatása is van ezeknek a tevékenységeknek, hiszen aki dolgozik, alkot, az jobban vigyáz környezetére, elmélyül annak a készítésében, amit lelki szemei előtt már készen lát. Büszke lehet a maga által létrehozott, értéket hordozó tárgyra, melyet viselhet, használhat, környezetét díszítheti vagy örömet szerezhet vele ajándékként

  Programunk során a rózsaszentmártoni népi motívumkincs megismerésével, másolásával, újratervezésével és felhasználásával készítettünk mindennapos használati tárgyakat, játékokat, mézeskalácsot. Ügyeltünk a munkavédelmi szabályok betartására, hiszen késsel, ollóval, szúrós eszközökkel, elektromos gépekkel, esetenként forró olajjal, nyílt lánggal volt dolgunk. Kis csoportokban dolgoztunk, legtöbbször tapasztalataik szerint csoportosítva a gyerekeket, de integrált korú munkacsoportokban végeztünk olyan tevékenységeket, mint a gyúrás, sütés, ahol a nagyobbak segíthettek a kisebbeknek. Két nagy csoportban jártuk be a búzaszem-projekt útvonalát, mert a pékségben nem fért el egyszerre mindenki. A fotózásban, videózásban az érdeklődő fiatalok segítségére számíthattunk, hiszen a mai gyerekeknek ez sem okoz gondot. Az esti táncház és daltanulás mindannyiónknak igazi élményt nyújtott.

  A program által úgy gondoljuk, hogy rövid idő elteltével készségszinten elsajátíthatták diákjaink a batikolás, mézeskalács-készítés, bőrözés, fazekasság, nemezelés, szalmafonás szakmai fogásait. Reméljük, hogy a gyerekekben kialakult a lelki kötődés ehhez a mátraalji faluhoz, a hegyek látványához. Néprajzi ismereteik bővüléséhez a Tájház-látogatás és a könyvtári kutatómunka járult, valamint új ízeket (mézeskalács, kenyérlángos, a híres rózsai kenyér, épesméz, a tájjellegű ételek), hangulatokat (táncház, közös éneklés a tábortűz körül) tapasztalhattak.

  A résztvevő gyerekek mindegyike szorgalmasan jár valamilyen kézügyességet fejlesztő foglalkozásra, aki teheti az a fizetős, több szakmai ismeretet adó alapfokú művészetoktatásra. Részt vesznek minden helyi és sokféle körzeti rajzpályázaton, komplex tanulmányi versenyeken vagy éppen rajzolnak a helyi Délegyházi Hírek c. újságba, dekorációt készítenek az osztály és az iskola falaira, ünnepélyeire.

  A tehetséggondozó programba történő bekerüléshez számos szempontot figyelembe vettünk. Azokat a gyerekeket vittük magunkkal a csapatban, akik a tanórai alkotások színvonalát magasan megütötték, önállóan végzik munkájukat, valódi alkotók egyéni fantáziával. Az átlagnál jobb kézügyességgel rendelkeznek ezek a tanulók; felelősségteljesen, szakszerűen használják a szükséges eszközöket, szorgalmasak, kitartók és elkötelezettek.

  Partnereink a program lebonyolításában:

 • Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület
 • Vállalták a szakmai program megtervezését és megvalósítását, szállást, étkezést biztosítanak. Feladatuk a kismesterségek oktatása, "A búzaszemtől a kenyérig"-projekt lebonyolítása, a kötelező kiegészítő programok megszervezése volt.
 • Rózseszentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
 • Ingyenesen helszínt adott a néprajzi kutatómunkának. Ismeretterjesztő könyvtárrészének megfelelő könyveiből ismerhették meg a gyerekek a helyi néprajzi hagyományokat, motívumokat, melyeket a különböző foglalkozásokon használtak fel.
 • A Boldogi Hagyományőrző Egyesület
 • A tervezett táncházi bemutató és tánctanítás lebonyolítói. Tanulóinkkal megismertették a boldogi hagyományos népviseletet, a híres néptáncfajtákat, megtanították nekik a boldogi "mártogatós" alaplépéseit.
 • A rózsaszentmártoni Táncház
 • A Mátraalja legszebb tájháza, ahová a múzeumlátogatást terveztük. Fancsal község (Rózsaszentmárton régi neve) lignitbányászat előtti parasztlakosságának jellegzetes lakáskörülményeit, berendezési tárgyait, mezőgazdasági használati eszközeit is megtekinthettük.
 • Nagy Péter méhész
 • A környék jellegzetes foglalkozását, a méhészetet mutatta be a gyerekeknek.
  Megismerkedtünk a mézkészítéssel, a méhészkedés eszközeivel, helyi körülményeivel, szakmai feladataival és a méhek életével.

  Összefoglaló videó a Délrózsa Kézműves Praktikák Táboráról:


  Neo Magyar Segítőkutya Egyesület - Érzékenyítő Tréning

  "A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 2011-ben alakult, fő célja a fogyatékossággal élők érdekképviselete, és társadalmi beilleszkedésének elősegítése speciálisan képzett segítőkutyákkal. Munkatársaink nagy része sérült, négylábú segítőtárssal rendelkező szakember (pl. kutyakiképző, gyógypedagógus, szociológus).
  Profilunkba elsősorban a mozgás- és hallássérülteket segítő (hangjelző) kutyák, egyéb speciális személyi-segítő kutyák (pl. ún. keresztképzett segítőkutyák, autista-segítő kutyák), valamint terápiás-segítő kutyák kiképzése és alkalmazása tartozik."

  forrás: http://www.segitokutya.net/

  2014. decemberében láttuk az egyesület pályázati felhívását: lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóink két speciális tanórán vegyenek részt:
  "Programunk célja, hogy hallás-, látás- és mozgássérült előadóink közös ismeretterjesztő foglalkozás keretein belül hozzájáruljanak a fogyatékos emberek elfogadtatásához, esélyegyenlőségének elősegítéséhez. A program keretén belül különböző sérüléssel élő gazdák és segítőkutyáik látogatását valósítjuk meg közintézményekben, tanintézményekben, és ezek a foglalkozások során többféle sérüléssel ismertetjük meg a diákokat és az érdeklődőket. Az érzékenyítő programunk célja nem csak a fogyatékosok integrációjának elősegítése, hanem az ép, iskolás gyermekek szociális készségének fejlesztése (pl. elfogadás, segítőkészség, empátia, együttműködő készség), személyiség-, közösségfejlesztés. Törekszünk a változatosságra és a különböző igények figyelembevételére: a speciális tanóránk módszerei között szerepelnek interaktív és szituációs játékok, kiscsoportos megbeszélések, segédeszközök kipróbálásának lehetősége, közös csapatépítő foglalkozás egy-egy négylábú „játékvezetővel” (pl. paraagility akadálypálya), valamint egy rövid segítőkutya-bemutatót is láthatnak a tanulók.

  forrás: http://www.segitokutya.net/

  A pályázatot megnyertük, így az egyeztetések után 2015. január 6-án, kedden az egyesület munkatársai eljöttek iskolánkba, s a tornacsarnokban megtartották a bemutatókat negyedik osztályosaink számára.

  Köszönetünket fejezzük ki a NEO Segítőkutya Egyesület megjelent munkatársainak:

  • Mányik Richárdnak és Archie tanuló autista-segítő kutyának,
  • Orbán Dorkának, Izé tanuló terápiás-segítő és tanuló mozgássérült-segítő kutyának és Tesla tanuló terápiás-segítő kutyának,
  • Mali Erának és Joya mozgássérült-segítő és terápiás-segítő kutyának,
  • valamint Erdős Adriennek

  Fényképek az eseményről:

  honlapunk galériájában

  • a NEO Segítőkutya Egyesület honlapján


  A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület honlapja:

  http://www.segitokutya.net/

  Facebook oldal:

  https://www.facebook.com/segitokutya?fref=ts